bici trial represent / vegan / pedalea rapido o muere / la tierra primero / sudamerica rprsnt / nace solo, muere solo / think local / burn em all / take da food anĀ“run.